گسترش تجهیزات روشنایی پایدار (بروکس)

گسترش تجهیزات روشنایی پایدار (بروکس)


محصولات / خدمات


سری اکسترود - پنل
سری اکسترود

مدل : پنل

بسته بندی : کارتن یک عددی

سری آریو - پنل
سری آریو

مدل : پنل

بسته بندی : کارتن یک عددی

سری آراز (60x60) - پنل
سری آراز (60x60)

مدل : پنل

بسته بندی : کارتن یک عددی

سری آراد (پنل 60x60) - پنل
سری آراد (پنل 60x60)

مدل : پنل

بسته بندی : کارتن یک عددی

استاندارد : استاندارد ملی ایران

 سری جنرال روکار - روکار
سری جنرال روکار

مدل : روکار

استاندارد : استاندارد ملی ایران

سری جنرال توکار - پنل
سری جنرال توکار

مدل : پنل

استاندارد : استاندارد ملی ایران

سری دور شیشه - پنل
سری دور شیشه

مدل : پنل

استاندارد : استاندارد ملی ایران

سری T26 - لاینر
سری T26

مدل : لاینر

بسته بندی : کارتن 9 عددی - کارتن 25 عددی

استاندارد : استاندراد ملی ایران

سری آرین - لاینر
سری آرین

مدل : لاینر

بسته بندی : کارتن 40 عددی

استاندارد : استاندارد ملی ایران

سری T5 - لاینر
سری T5

مدل : لاینر

بسته بندی : کارتن 25 عددی

استاندارد : استاندراد ملی ایران

سری هالوژن - رفلکتور
سری هالوژن

مدل : رفلکتور

بسته بندی : کارتن 100 عددی

استاندارد : استاندراد ملی ایران

سری سیلندری - رفلکتور
سری سیلندری

مدل : رفلکتور

بسته بندی : کارتن 100 عددی

استاندارد : استاندراد ملی ایران

سری FPL - تیوپ
سری FPL

مدل : تیوپ

بسته بندی : کارتن 25 عددی

استاندارد : استاندارد ملی ایران

سری T8 - تیوپ
سری T8

مدل : تیوپ

بسته بندی : کارتن 25 عددی

استاندارد : استاندارد ملی ایران

سری اشکی - 7 وات - اشکی
سری اشکی - 7 وات

مدل : اشکی

بسته بندی : کارتن 100 عددی

استاندارد : استاندارد ملی ایران

 سری شمعی - 7 وات - شمعی
سری شمعی - 7 وات

مدل : شمعی

بسته بندی : کارتن 100 عددی

استاندارد : استاندراد ملی ایران

 سری حبابی (بزرگ) - 40 وات - حبابی
سری حبابی (بزرگ) - 40 وات

مدل : حبابی

بسته بندی : کارتن 12 عددی

استاندارد : استاندارد ملی ایران

 سری حبابی( بزرگ) - 33 وات - حبابی
سری حبابی( بزرگ) - 33 وات

مدل : حبابی

بسته بندی : کارتن 12 عددی

استاندارد : استاندارد ملی ایران

 سری جنرال - 25 وات - حبابی
سری جنرال - 25 وات

مدل : حبابی

بسته بندی : کارتن 50 عددی

استاندارد : استاندارد ملی ایران

 سری جنرال - 15 وات - حبابی
سری جنرال - 15 وات

مدل : حبابی

بسته بندی : کارتن 50 عددی

استاندارد : استاندارد ملی ایران

 سری جنرال - 12 وات - حبابی
سری جنرال - 12 وات

مدل : حبابی

بسته بندی : کارتن 50 عددی

استاندارد : استاندراد ملی ایران

 سری جنرال - 10 وات - حبابی
سری جنرال - 10 وات

مدل : حبابی

بسته بندی : کارتن 100 عددی

استاندارد : استاندراد ملی ایران

 سری جاینت(بزرگ) - 60 وات - حبابی
سری جاینت(بزرگ) - 60 وات

مدل : حبابی

بسته بندی : کارتن 12 عددی

استاندارد : استاندارد ملی ایران

 سری جاینت(بزرگ) - 50 وات - حبابی
سری جاینت(بزرگ) - 50 وات

مدل : حبابی

بسته بندی : کارتنی 12 عددی

استاندارد : استاندارد ملی ایران

قدرت تولید : -

 سری جنرال - 7وات - حبابی
سری جنرال - 7وات

مدل : حبابی

بسته بندی : کارتن 100 عددی

استاندارد : استاندراد ملی ایران

اطلاعات تماس


مدیرعامل :
وب سایت :http://burux.ir/
پست الکترونیک :
تلفن: +982175059000
آدرس: آدرس کارخانه : تهران ، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ، بلوارتوسعه ، توسعه 4 ، سولهC2

ارسال پیامScroll